Wat hebben we samen bereikt?
We gingen op zoek naar rode letsels in foto’s van honderden ogen. Deze letsels worden veroorzaakt door diabetische retinopathie, een oogziekte die 35% van de diabetespatiënten treft. Ondertussen analyseerden burgerwetenschappers wereldwijd al 40 000 foto’s. Dat is een enorm aantal! De omvang van en variëteit in de geanalyseerde foto’s is uniek in zijn soort. Wij zijn er alvast van overtuigd dat we hierdoor een nieuwe generatie toepassingen van artificiële intelligentie mogelijk maken die voor de vroege detectie en opvolging van diabetische retinopathie zullen zorgen.

Wat zal er gebeuren als alle beelden geanalyseerd zijn?
Er is momenteel nog veel activiteit op het online platform waar je de oogfoto’s kan analyseren. Om die reden laten we het Oog voor Diabetes-project nog even actief. Na afloop maken we de enorme schat aan data beschikbaar voor onderzoekers in binnen- en buitenland.

Waar kan ik in de toekomst concrete resultaten van mijn annotatiewerk zien?
We publiceren de resultaten van dit onderzoek in wetenschappelijke vakbladen, waar andere onderzoekers verder op kunnen werken. Na verloop van tijd zal het werk van alle burgerwetenschappers hebben bijgedragen tot een vroegere detectie en betere opvolging van patiënten met diabetische retinopathie.

Is MONA, het computerprogramma dat we aan het trainen waren, nu klaar voor medisch gebruik?
De weg van onderzoek naar effectief gebruik in het ziekenhuis is helaas niet kort. Met alle verzamelde data van het Oog voor Diabetes-project kunnen mooie stappen voorwaarts gezet worden op het vlak van onderzoek, maar het zal nog jaren duren voor deze innovaties effectief in oogklinieken gebruikt zullen worden.